Sortida d'iniciacio, quasi fallida per una meteo -diguem- poc..  amistosa. Fred, neu a cabasos, molt vent: dia d'excesos. Es va fer lo que es va puguer, no vam arrib ar al Pic d'Aubas. Si voleu veure en que va quedar, plai..

 

www.nomesneu.com     

22-02-2015