Uns dies a La Renclusa, al Maig, havent nevat bonic donen per molt :  de plat fort la Maladeta i el Aneto, amb les obligades maniobres de la canal de la Rimaya i pont de Mahoma. Neus fondes, molts metres, els companys..

Es per recordar.

 

 Maig-2021

www.nomesneu.com