Finals de Gener i sembla que s'acabi tot.                   

El Montpius, a la Vall d'Aran, sempre molt agrait.                   

                      24 01 2016     

www.nomesneu.com